تماس با ما

 لوگوی لرستان
    

نشانی :

خرم آباد ، قاضی آباد ، خیابان سوم ، نرسیده به فلکه اول  ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات  استان لرستان

کد پستی :

6818813434

تلفن :

33436365 – (066)

نمابر :

33429664 – (066)