لیست خدمات دستگاه های اجرایی استان

با عنایت به تکالیف مندرج در ماده 67 بند (پ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به الکترونیکی نمودن و یا برون سپاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری به دفاتر پستی ، دفاتر پیشخوان ، دفاتر آی سی تی روستایی ، لیست برنامه برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی به شرح ذیل مربوط به سال 98 اعلام می گردد :

شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان

اداره کل استاندارد استان لرستان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان

درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی (دیار)

diar

لیست دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دارندگان پروانه/مجوز ارتباطات سیار

 1. ارائه خدمات تلفن همراه
 2. ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای
 3. فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور
 4. اپراتور مجازی تلفن همراه

دارندگان پروانه ارتباطات ثابت

 1. ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) 
 2. خدمات ارتباطی ثابت (Servco) 
 3. ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP) 
 4. انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) 
 5. خدمات مرکز تماس (Contact Center) 
 6. شبکه علمی کشور
 7. ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx)
 8. ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارائه خدمات عمده فروشی
 9. شرکت مخابرات ایران

منابع شماره

 1. مجوز استفاده از کدهای مخابراتی

دارندگان پروانه ارائه خدمات رادیویی

 1. ارائه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی
 2. ارائه خدمات تولید و فروش تجهیزات رادیویی
 3. ارائه خدمات مشاوره وطراحی شبکه های رادیویی

دارندگان پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی غیر اختصاصی

 1. بهره برداری از شبکه ترانک عمومی
 2. دارندگان پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی حلقه محلی بی سیم (WLL)

دارندگان پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی اختصاصی

 1. بهره برداری از سرئیس رادیو آماتور

دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 1. دفاتر پیشخوان خدمات دولت
 2. ارائه خدمات پستی
 3. فعالیت شرکت های پست سریع

آزمایشگاه های تایید شده

 1. آزمایشگاه های تایید شده داخلی
 2. آزمایشگاه های تایید شده خارجی