سایت ادارت کل استانی

ردیف      نام اداره کلپیش شماره          تلفن                     فاکس                   
 1 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی  041 33830208 33830207
 2 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی 044 33488230 
 3 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل 045 33524614 
 4 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان 031 33330073 33330600
 5 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز 026 32563270 32563271
 6 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام 084 32244494 
 7 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر 07733542255 33542266
 8 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری   
 9 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی   
 10 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی   
 11 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی   
 12 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان   
 13 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان   
 14 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان 023 33342040 33349040
 15 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان                 
 16 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس   
 17 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین   
 18 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم   
 19 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان   
 20اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان    
 21 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه   
 22 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کهکیلویه و بویراحمد   
 23 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان   
 24 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان   
 25 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی   
 26اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران   
 27 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان   
 28 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان   
 29 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد