آبشار بیشه

آبشار بیشه ، یکی از آبشارهای استان لرستان است. این آبشار در دل کوه های زاگرس در بخش پاپی و دهستان سپیددشت و فاصله آن تا خرم آباد در حدود 60 کیلومتر است. آبشار بیشه چهل و هشتمین اثر ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در 27 اسفند 1387 در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.

آبشار بیشه

ویدئو

موقعیت جغرافیایی