دریاچه گهر

دریاچه گهر یک دریاچه کوهستانی در ایران است که در میان رشته کوه اشترانکوه ازنا در استان لرستان با ارتفاع 2350 متر از سطح دریا واقع شده است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه  ازنا قرار دارد. این دریاچه که به "نگین اشترانکوه" معروف است به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده است. سالانه در حدود 70000 گردشگر اقدام به بازدید از این منطقه می نمیایند.

دریاچه گهر

ویدئو

موقعیت جغرافیایی