پرش به محتوای اصلی

 رویدادهای کارآفرینی
رویداد کارآفرینی یک گردهمایی چند ساعته تا چند روزه است که شرکت کنندگان ، مفاهیم کارآفرینی را آموزش می بینند. این رویدادها می توانند رویدادهایی برای انتقال تجربه باشند یا شبکه سازی با دیگر فعالان حوزه یا حتی یک رویداد چند روزه که به صورت عملی ، بر روی ایده مشخصی ، تمرین راه اندازی کسب و کار می کنند.  رویدادهای کارآفرینی 
 شتابدهنده ها 
شتابدهنده ، ساختاری حمایت محوز است که برای رشد و توسعه استارتاپ ها و آمادگی آن ها برای جذب سرمایه گذار و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل ، فعالیت می کند. شتابدهنده ها معمولا دارای شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی بوده و می توانند مالک بخشی از سهام استارتاپ ها / شرکتهای مستقر در خود شوند. شتابدهنده
 مرکز شکل گیری

 

محیط و فرآیندی برای پرورش و شکل گیری استارتاپ های فناورانه از طریق فراهم کردن محیط کاری اشتراکی ، مربی گری ، آموزش ، شبکه سازی و برگزاری رویدادهای انگیزشی ، آموزشی و کاربردی می باشد که منجر به شکل گیری تیم ها برای ورود به شتابدهنده ها در راستای خلق ارزش می شوند. 
مرکز شکل گیری

دانلود کتاب استارتاپ آخرهفته

کتاب استارتاپ آخرهفته

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در 3 روز متوالی (انتهای هفته) برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان ، مدیران تجاری ، عاشقان استارتاپ ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند ، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.

کتاب حاضر که برگرفته از تجربه موسسان این رویداد جهانی است نکات بسیار ارزشمند و جالبی را در زمینه روشهای نوین تبدیل ایده به محصول تجاری ، درک مفاهیم نوین کارآفرینی و ابزارهای مورد نیاز کارآفرینان امروزی را در قالب مثال های واقعی ارائه می دهد. [  دانلود - 1.48 مگابایت  ]